Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
czwartek,24 października
Imienieny:
Marty, Marcina, Rafała
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Piszczac w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piszczac. Rozpoczęcie obrad o godz. 14.00
obrazek

Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Piszczac odbędą się w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piszczac. Rozpoczęcie obrad o godz. 14.00

Proponowany porządek:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
Sprawozdanie z wykonania uchwał.
Sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:
- Przewodniczącego Rady Gminy,

- Wójta Gminy,

- Przewodniczących Komisji Stałych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,

- zmian wieloletniej prognozy finansowej,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.,

- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piszczac na rok 2018,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piszczac na rok 2018,

- uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/61/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piszczac,

- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

- zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się na terenie Gminy Piszczac,

- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piszczac z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.,

- zmian w treści załącznika do uchwały Nr XIII/74/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszczacu.

8. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ