Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
czwartek,24 października
Imienieny:
Marty, Marcina, Rafała
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Stowarzyszenie "Pod Jarzębiną"
obrazek
Stowarzyszenie "Pod Jarzębiną" założone zostało przez mieszkańców Piszczaca Pierwszego w sierpniu, a wpisane do KRS w listopadzie 2015 r. Prezesem stowarzyszenia jest Bogusław Korzeniewski, wiceprezesem Anna Charkiewicz, skarbnikiem Katarzyna Komacha, a sekretarzem Wiesława Puchacz.

1. Celem stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Piszczaca Pierwszego
b) udzielanie pomocy, we wszystkich możliwych formach, dzieciom, młodzieży i społeczności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologiami,
c) działania mające na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego oraz wyrównywanie szans życiowych mieszkańców wsi,
d) inicjowanie, promowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców,
e) działania na rzecz rozwoju turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców wsi,
f) dokumentowanie i upowszechnianie historii miejscowości Piszczac Pierwszy i gminy Piszczac,
g) działania na rzecz rozwoju i funkcjonowania mieszczącej się w Piszczacu Pierwszym świetlicy wiejskiej „Grill Park Jarzębina”,
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi,
i) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
j) reprezentowanie społeczności lokalnej, artykułowanie ich potrzeb i interesów wobec władz,
k) wspieranie inicjatyw ekologicznych i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i kulturalno- oświatowym,
b) organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
c) działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
d) działania na rzecz środowiska, przyrody i krajobrazu,
e) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie,
f) organizowanie konkursów i imprez artystyczno-kulturalnych,
g) organizowanie szkoleń, konferencji wyjazdów poznawczych służących realizacji celów Stowarzyszenia
h) propagowanie oświaty zdrowotnej wśród mieszkańców,
i) podejmowanie i wspieranie działań charytatywnych wobec osób będących w trudnej sytuacji życiowej,
k) organizowanie lub inicjowanie wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia,
l) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami, władzami i instytucjami,

Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ